Kennametal

Trading Plastics
Kennametal - Trading Plastics
Kennametal plastics

Amb més de 80 anys com a líder en tecnologia industrial, Kennametal Inc. ofereix productivitat als clients a través de la ciència dels materials, eines i solucions resistents al desgast.

Els clients dels sectors aeroespacial, moviment de terres, energia, enginyeria general i transport recorren a Kennametal perquè els ajudi a fabricar amb precisió i eficiència. Cada dia, aproximadament 10,000 empleats ajuden als clients en més de 60 països a mantenir-se competitius.