Compostos conductius PVC

PVC Masterbatch

CONDUCTIVE PVC COMPOUNDS
GAMMA DE COMPOSTOS CONDUCTIUS PVC

Delta Tecnic desenvolupa una gamma de compostos de PVC conductors d’electricitat que redueixen en gran manera el risc de descàrrega d’energia electroestàtica.

Les propietats dels nostres compostos de PVC conductors són permanents i no depenen de la temperatura o la humitat.

Els compostos conductius de PVC tenen una sèrie d’avantatges sobre els metalls o els revestiments tensioactius en el sentit que les seves peces acabades són més lleugeres i més fàcils de manipular. La seva fabricació sol ser més fàcil i menys costosa a causa de l’eliminació de processos secundaris.

Els nostres compostos ofereixen confiabilitat i valor per a aplicacions que requereixen dissipació de càrregues estàtiques o protecció contra descàrregues electroestàtiques.

Delta Tecnic utilitza diferents tecnologies per a impartir conductivitat al compost de PVC, oferint diferents enfocaments per a aconseguir el grau exacte de conductivitat requerit per a l’aplicació, ja sigui protecció permanent antiestàtica, dissipadora d’estàtica o ESD.