Avís legal

Per donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, facilitem als nostres Usuaris la informació de la nostra empresa:

Denominació Social: DELTA TECNIC, S.A.

Domicili Social: P.I. Molí de les Planes, c/ Mont Llorer nº 2, 08470, Sant Celoni, BARCELONA

CIF: A08704520

Telèfon: 938484416

Correu electrònic: protecciodades@deltatecnic.com

Lloc web: https://deltatecnic.com/

Dades registrals: Aquesta empresa està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona

1. Finalitat

DELTA TECNIC, S.A. (d’ara endavant també el prestador), com a responsable del tractament del lloc web i amb la intenció de complir amb les obligacions previstes en la Llei 32/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com per informar a tots els Usuaris del lloc web sobre les condicions d’ús del lloc web, redacta aquest document, que regula l’ús del lloc web https://deltatecnic.com/, a disposició dels Usuaris.

DELTA TECNIC, S.A. facilita a través del lloc web l’accés i la utilització de diversos serveis i continguts posats a disposició dels Usuaris.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix la funció d’Usuari (en endavant, Usuari), la qual cosa implica l’acceptació plena per part seva, sense reserves, de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com qualsevol altra disposició legal que pugui aplicar.

Com a Usuari, llegeix atentament aquest Avís Legal, en totes i qualsevol de les ocasions en què accedeixis al lloc web ja que hi han pogut haver modificacions. El prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web sense previ avís als Usuaris. N’hi hauria prou amb la mera publicació a la pàgina web del proveïdor.

2. Condicions d’accés i ús del lloc web

2.1. Accés i ús gratuït del lloc web.

La prestació dels serveis per part de DELTA TECNIC, S.A. és gratuïta per a tots els Usuaris.

2.2. Registre d’usuari.

Amb caràcter general, la prestació del servei no requereix prèvia subscripció o registre per part dels Usuaris. Així i tot, DELTA TECNIC, S.A. condiciona la utilització d’alguns dels serveis a la prèvia complimentació del corresponent formulari de registre d’Usuari. Aquesta inscripció s’ha de formalitzar en la forma expressament estipulada en l’apartat específic del servei de què es tracti.

2.3. Exactitud de la informació.

Tota la informació facilitada per l’Usuari ha de ser exacta i veraç. En aquest sentit, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades facilitades a través dels formularis de subscripció dels serveis. L’Usuari és responsable de mantenir permanentment actualitzada tota la informació facilitada a DELTA TECNIC, S.A. perquè reflecteixi, en cada moment, la situació actual de l’Usuari. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faciliti, així com dels danys que es poguessin ocasionar al prestador o a tercers com a conseqüència d’aquestes.

2.4. Menors d’edat.

Per utilitzar els serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, que són els últims responsables de tots els actes que realitzin els menors al seu càrrec. També són responsables de determinar els continguts concrets als quals accedeixen els menors. Per aquest motiu, en el cas que un menor accedeixi a continguts no adequats a través d’Internet, serà responsabilitat seva instal·lar mecanismes informàtics, com programes informàtics, filtres i blocs als seus ordinadors per limitar els continguts disponibles als quals tingui accés. Aquests mecanismes no són infal·libles però són força útils per controlar i restringir els materials als quals poden estar exposats els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web.

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web en compliment de la Llei i el present Avís Legal, així com d’acord amb la moral i els bons costums. A aquest efecte, l’Usuari s’ha d’abstenir d’utilitzar el lloc web per a finalitats il·lícites o prohibides, lesives per als drets i interessos de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir de qualsevol manera el normal ús del dispositius informàtics o documents, fitxers i tot tipus de contingut emmagatzemat en qualsevol dispositiu informàtic del proveïdor.

En particular, i només a títol orientatiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, revelar o posar a disposició de tercers cap informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, fitxers de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, , qualsevol tipus de material:

  • que sigui contrari, menyspreï o vulneri qualsevol dret fonamental i llibertat pública reconeguts per la Constitució, els tractats internacionals i altres lleis vigents aplicables;
  • que indueixi, inciti o promogui accions delictives, degradants, difamatòries i/o violentes o, en general, qualsevol acció contrària a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
  • que indueixi, inciti o promogui actes, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
  • que sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i/o a la pròpia imatge de la persona;
  • que danyin de qualsevol manera la credibilitat del prestador o de tercers; i
  • que constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3. Exempció de garanties i limitació de responsabilitat

El prestador està exempt de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat alterada o introduïda per un tercer extern.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per funcionar correctament. En principi, el correcte funcionament es pot garantir els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que hi pugui haver determinats errors de programació, o esdeveniments de força major com catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés al lloc web.

DELTA TECNIC, S.A. no atorga cap garantia i no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de la falta de disponibilitat, manteniment i correcte funcionament del lloc web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programari maliciós o programari nociu en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent, o qualsevol altre tipus contrari a l’Avís Legal i condicions d’ús; o per la manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i gestos a disposició dels Usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de l’ús il·legal o indegut d’aquest lloc web.

4. Galetes

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits fitxers d’informació que el servidor envia a l’ordinador de la persona que accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al bon funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades són, en tot cas, de caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficient la navegació. Han de desaparèixer quan finalitzi la sessió de l’Usuari.
En cap cas s’utilitzaran cookies per recollir informació personal.
Per a més informació, llegiu la nostra política de cookies .

5. Enllaços

Des del lloc web, podeu ser redirigits a contingut de tercers. Atès que sempre podem controlar els continguts introduïts per tercers al lloc web, DELTA TECNIC, S.A. no assumeix cap responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador haurà de procedir immediatament a la retirada de qualsevol contingut que pogués vulnerar la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint així mateix a eliminar la redirecció a aquests llocs web i informar les autoritats competents sobre els continguts en qüestió.

El proveïdor no es fa responsable del contingut i la informació emmagatzemada, inclosos, entre d’altres, fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent al lloc web del proveïdor. No obstant això, i en compliment del que estableixen els articles 11 i 16 de la LSSICE (Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic a Espanya), el prestador es posa a disposició de tots els Usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·labora activament en la retirada o, quan oportú, el bloqueig de qualsevol contingut que pugui afectar o contravenir les lleis nacionals o internacionals, drets de tercers i/o normes de moral i l’ordre públic. En el cas que l’Usuari consideri que el lloc web pot tenir continguts susceptibles d’aquesta classificació, si us plau, ho comuniqui immediatament a l’administrador del lloc web.

6. Protecció de dades personals

El prestador està íntimament compromès amb el compliment de les lleis de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el compliment íntegre de les obligacions establertes en aquesta normativa, i la implantació de les mesures de seguretat establertes tant en el Reglament Europeu de Protecció de Dades com en la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, llegiu la nostra Política de privadesa .

7. Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, que inclou, entre d’altres, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament —com ara els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics— són propietat del prestador o, si escau, s’utilitzen. sota un contracte de llicència o autorització expressa del/s propietari/s. Tot el contingut del lloc web està degudament protegit per les lleis de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció, ús, distribució i comunicació pública total o parcial de qualsevol contingut requereix l’autorització prèvia per escrit del prestador. Qualsevol ús que no hagi estat prèviament autoritzat pel prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial del titular.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics no propietat del prestador, i que poguessin aparèixer al lloc web, són propietat dels seus respectius propietaris, i aquests es fan responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués sorgir. En tot cas, el prestador disposa de l’autorització expressa prèvia d’aquests titulars.

El prestador reconeix, a favor dels titulars, els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, per la qual cosa la seva mera menció o aparició al lloc web no implica l’existència de cap dret o responsabilitat del prestador, ni l’aval, patrocini o recomanació per part del prestador. proveïdor.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació sobre possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot comunicar-se amb el prestador a través del correu electrònic de contacte anterior.

8. Llei aplicable i jurisdicció

Per resoldre totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o les activitats que s’hi duen a terme, serà d’aplicació la legislació espanyola. Ambdues parts s’hi sotmetran expressament i, en el cas de qualsevol controvèrsia derivada o relacionada amb aquesta llei, els Jutjats i Tribunals de BARCELONA són l’únic òrgan competent per resoldre’ls.

9. Accions en cas d’incompliment

DELTA TECNIC, S.A. es reserva el dret a exercir quantes accions estiguin disponibles en dret per exigir les responsabilitats que es derivin de l’incompliment de qualssevol de les disposicions d’aquestes condicions generals, política de privacitat o política de cookies del lloc web per part de l’usuari.

Nul·litat parcial

La declaració de qualssevol de les clàusules contingudes en aquestes condicions generals, política de privacitat o política de cookies com nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que continuaran essent vinculants entre les parts.

Notificacions

Als efectes de practicar les oportunes notificacions, DELTA TECNIC, S.A. designa com a domicili de contacte l’especificat a l’Avís Legal.

El correu electrònic facilitat per l’usuari durant el procés de registre a la pàgina web, serà l’utilitzat per DELTA TECNIC, S.A. a efectes de practicar notificacions a l’usuari. L’usuari està obligat a mantenir degudament actualitzades les dades que a efectes de notificacions es refereixin a la present clàusula.

Totes les notificacions que efectuï DELTA TECNIC, S.A. a l’usuari es consideraran vàlidament efectuades si s’han realitzat emprant les dades i a través dels mitjans anteriorment senyalats. DELTA TECNIC, S.A. no es responsabilitza de qualsevol perjudici que pogués produir-se per la vulneració de l’usuari de la seva obligació de manteniment actualitzat de les seves dades de contacte.