Política de privacitat

Política de Privacitat

En accedir i utilitzar el lloc web, https://deltatecnic.com/ (d’ara endavant, la “Web”), el visitant de la Web adquireix la condició d’usuari, cosa que significa que accepta íntegrament les condicions d’ús vigents a cada moment, sense cap reserva.
Al registre recopilem les dades de Nom, telèfon i email de contacte.

Controlador de dades

Identitat: DELTA TECNIC, SA (també denominat prestador)

Número d’IVA (CIF): A08704520

Adreça postal: PI Molí de les Planes, c/ Mont Llorer nº 2, 08470, Sant Celoni, BARCELONA

Correu electrònic: protecciodades@deltatecnic.com

En utilitzar el nostre lloc web, reconeixeu que enteneu i accepteu aquesta Política de privadesa i el nostre Avís Legal.

DELTA TECNIC, SAcom a entitat responsable d’aquest Lloc Web, i d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la gratuïtat. circulació d’aquestes dades; juntament amb la resta de lleis vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que totes les mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, s’han implementat per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Finalitat del tractament

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les finalitats següents:

 • Per dur a terme els processos comercials i administratius necessaris amb els usuaris del lloc web;
 • Remetre comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre recurs electrònic o físic, en el cas que l’Usuari hagi acceptat expressament l’enviament de comunicacions comercials per via telemàtica mitjançant la subscripció a la NEWSLETTER;
 • Atendre consultes i/o facilitar informació sol·licitada per l’Usuari;
 • Prestar els serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari.
 • Utilitzar les dades per contactar amb vostè, per mitjans electrònics i no electrònics, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, i
 • Per notificar canvis o novetats importants a la política de privadesa, avís legal o política de cookies.

Pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment enviant un correu electrònic amb l’assumpte “Donar-se de baixa” a protecciodades@deltatecnic.com .

En compliment de la LSSICE, DELTA TECNIC, SA no envia SPAM, és a dir, no envia correus comercials que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, totes les comunicacions que l’Usuari rebrà del prestador contenen la possibilitat de cancel·lar el consentiment exprés per rebre la nostra informació.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat que les descrites anteriorment, excepte en els casos que estiguem obligats o requerits legalment a fer-ho.

Retenció de dades

Totes les dades obtingudes es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb nosaltres, i fins i tot després del final d’aquesta relació durant el termini necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions i obligacions legals, durant el qual les dades seran degudament bloquejades.

Base legal del tractament

La base legal per al tractament de les seves dades personals és: a) l’existència d’una relació precontractual i/o contractual; b) quan sigui necessari per a la satisfacció d’interessos legítims de DELTA TECNIC, SA ; c) quan hagi donat el seu consentiment; i d) quan sigui necessari per al compliment de les obligacions legals i reglamentàries de DELTA TECNIC, SA

Destinataris d’encàrrecs o traspassos

En funció de les finalitats per les quals es recullen les seves dades personals, pot accedir qualsevol de les persones següents:

(a) Personal autoritzat de DELTA TECNIC, SA o els seus representants que actuïn en nom de DELTA TECNIC, SA , amb subjecció a la legislació de protecció de dades aplicable;

(b) autoritats reguladores i altres tercers en compliment de la legislació aplicable;

(c) tercers/encarregats del tractament (prestadors de serveis que tracten la informació com a encarregats del tractament sota les instruccions de DELTA TECNIC, SA ). Tot això només es produirà després de realitzar les actuacions necessàries per garantir que puguem compartir aquesta informació i després de subscriure el corresponent contracte extern de tractament de dades en compliment de la normativa de protecció de dades.

DELTA TECNIC, SA no transferirà dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). En cas que es realitzin aquestes cessions, DELTA TECNIC, SA complirà la normativa de protecció de dades aplicable.

Drets dels interessats

Com a Usuari i interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets DELTA TECNIC, SA enviant una carta a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a protecciodades@deltatecnic.com , fent servir l’assumpte: “DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol document legal anàleg, tal com estableix la llei.

DRETS
 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades personals que s’estan tractant.
 • Dret de rectificació o supressió: permet a l’interessat corregir errors o modificar les dades que resultin inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet a l’interessat suprimir les dades que siguin inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a no tractar ni cedir les seves dades personals.
 • Dret a limitar el tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, amb l’objectiu de limitar-ne el tractament futur.
 • Portabilitat de les dades: facilitar a l’interessat les seves dades objecte de tractament, perquè les pugui remetre a un altre responsable del tractament, sense cap impediment.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa la creació de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en un tractament automatitzat que pugui causar un impacte o tenir efectes significatius.

També te dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si creus que s’han pogut vulnerar els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades (agpd.es). Així doncs, pot utilitzar els models i formularis per a l’exercici de diferents drets que estan disponibles a través de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a la seva pàgina web oficial ( https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html ).

Informació adicional

MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL

DELTA TECNIC, SA és actiu en algunes de les principals xarxes socials en línia, i de les quals actua com a responsable del tractament de la informació que DELTA TECNIC, SA publica.

DELTA TECNIC, SA tractarà les dades de cada xarxa social d’acord amb les normes que cada xarxa social hagi establert. Llevat que s’indiqui el contrari, a DELTA TECNIC, SA podem informar els nostres seguidors de cada xarxa social sobre les nostres activitats, esdeveniments i altres qüestions relacionades, que també inclou el servei de seguidors, mitjançant els canals que les xarxes socials ofereixen amb aquesta finalitat.

DELTA TECNIC, SA no recuperarà dades personals de les xarxes socials, llevat que els usuaris ens donin el seu consentiment explícit per fer-ho.

MESURES DE SEGURETAT

Qualsevol dada facilitada es tractarà de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives, així com tots els nivells de protecció requerits, per garantir que el tractament de les dades sigui segur i per evitar l’alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat a les dades, d’acord amb l’estat de les dades. tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix el tractament i l’enregistrament d’arxius, programes, sistemes o equips. Els locals i centres compleixen els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.

ENLLAÇOS

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web. Tingueu en compte que no som responsables de la privadesa i el tractament de dades que utilitzen altres llocs web. Aquesta Política de privadesa s’aplica únicament a la informació recollida al lloc web. Recomanem llegir les polítiques de privadesa i tractament de dades dels llocs web enllaçats al nostre lloc web o dels que visiteu de totes maneres.

LLENGUATGE

L’idioma aplicable a aquesta Política de privadesa és Català Si hi ha alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, tindrà prioritat la versió en Castellà.

CANVIS A AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

DELTA TECNIC, SA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes, les relacions entre DELTA TECNIC, SA i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, inclosos en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. En el supòsit de qualsevol controvèrsia derivada o relacionada amb aquesta normativa, l’únic òrgan competent per resoldre aquesta controvèrsia és el Jutjat de BARCELONA.