Cabot

Trading Plastics
Cabot’s Performance Chemicals
Cabot plastics masterbatch

Cabot Plastics, una part del grup Cabot Corporation, està especialitzada en la fabricació i subministrament de masterbatch i compostos conductors. Aquests productes estan dissenyats per millorar diverses propietats dels plàstics, com ara la resistència, la durabilitat i el color.

Els masterbatches, que són concentrats d’additius o pigments, s’incorporen als polímers durant el procés de fabricació per modificar o millorar les seves propietats. Els compostos conductors contenen additius dissenyats per proporcionar conductivitat elèctrica als plàstics, el que els fa adequats per a aplicacions en envasos sensibles a l’electroestàtica, components electrònics i equips de telecomunicacions.